2020

week 36   Penseel en inkt

Gewassen inkt is een techniek die een beetje aan aquarel doet denken maar toch een techniek op zichzelf is. Met een klassikaal bepaald uitgangspunt gaan we deze techniek in oostindische inkt toepassen en storten we ons op de wereld van de schakeringen.

Doel van de opdracht: kennismaken met het medium inkt en het leren kijken en opbouwen in gradaties.

Voorbereiding: voor deze les hoef je niets voor te bereiden of mee te nemen.

Aandachtspunten: licht en schaduw, contrasten.


week 37    Houtskool / compositie & licht

Met een paar zelf meegebrachte objecten gaan we composities creëren die we vervolgens uit verschillende invalshoeken met houtskool gaan benaderen.

Doel van de opdracht: bewustworden van de keuzes die je hebt in de eerste opbouw van een schilderij en het los opzetten daarvan.

Voorbereiding: voor deze les kun je wat (niet al te grote maar vooral leuke) voorwerpen meenemen om na te tekenen en een aantal vellen papier waarop je kunt werken. Houtskool wordt verzorgd.

Aandachtspunten: de opbouw, verhoudingen, licht en schaduw.


week 38 & 41    3 stromingen   pointillisme – kubisme – impressionisme

Bij de schilderschool leer je realistisch schilderen. Toch is het ook interessant om te zien tot welke stromingen het realisme geleid heeft en hoe zo’n stroming ontstaat. Hoe de beeldtaal wordt aangepast in abstracties en in welke stapjes.

38  Introductie en de opbouw van een naturalistische tekening

39  Uitwerking (met nadruk op kleurgebruik)

40  Uitwerking

41  Uitwerking

Doel van de opdracht: het bestuderen van drie stromingen in de kunstgeschiedenis die uit het realisme zijn voortgekomen en het omzetten van een beeld naar één of meer van die stromingen.

Voorbereiding: voor deze les heb je een foto met een willekeurige afbeelding nodig waarnaar je kunt werken en een doek of paneel om op te schilderen (adviesmaat: bijv. 40 x 50) of vel papier voor krijt of potlood.

Aandachtspunten: hoofdkleuren & mengkleuren, complementaire kleuren en tempera.


week 42  Herfstvakantie – schilderschool gesloten


week 43 tot en met 51   Het landschap

Het landschap is een apart genre binnen de schilderkunst met allemaal eigen wetenswaardigheden. Begonnen als ‘achtergrondje’ in het portret is het landschap uitgegroeid tot specialisatie van vele kunstenaars. We schilderen in deze opdracht een mooi en krachtig landschap. Tijdens de les zullen verschillende elementen behandeld worden.

43  Introductie landschap schilderen & ‘het verhaal’

44  Luchten

45  Perspectief

46  De zee en haar golven

47  De zon, opkomst en ondergang

48  Helder, spiegelend water

49  Bomen en fantasie

50  Atmosferisch perspectief

51  Afronding

Doel van de opdracht: introductie in het schilderen van het (fantasie)landschap, met alles wat daarbij komt kijken; compositie, perspectief, diepte en alle overige landschapselementen die een rol spelen.

Voorbereiding: bepaal vooraf of je een fantasielandschap wilt maken of een bestaand landschap wilt naschilderen. Beiden vereisen hun eigen aanpak. Voor het fantasielandschap heb je afzonderlijke foto’s nodig van bijvoorbeeld luchten of bomen en voor een bestaand landschap één mooie landschapsfoto. We zullen hier in week 40 een begin mee maken.

Aandachtspunten: verlooptinten, kleuren dempen, landschapsperspectief, spiegelingen, stofuitdrukking, de techniek sfumato, diepte door contrast en diepte door kleur.


week 52 & 53  Kerstvakantie – schilderschool gesloten


2021

 week 1    Schildervoordracht

De plafondschildering in het atelier is een ‘proeve van kunnen’ van mij naar jullie toe. In deze les wil ik daar een stuk van uitwerken en daarbij uitleggen wat ik doe en waarom ik het doe.

Doel van de les: met deze les wil ik laten zien hoe ik techniek toepas in mijn werk.

Voorbereiding: voor deze les hoef je niets voor te bereiden of mee te nemen.


week 2 tot en met 5   De grisaille

Klassiek of modern, dat is de vraag. Wordt het een klassieke grisaille met kenmerkende trompe l’oeil effecten of een hedendaagse zwartwit foto? Het werken in enkel grijstinten geeft veel gemak bij het maken van de opbouw. Je hoeft je namelijk niet op kleur te richten en dat geeft veel overzicht.

2  Grijs. Wat is het, hoe maak je het en waarom zou je er een hele tube van willen hebben?

3  Warme en koele grijzen

4  Slagschaduwen en 3D effecten

5  De onderschildering, het nut en de werking

Doel van de opdracht: het opbouwen van een beeld in enkel grijstinten. Je bent hierdoor aangewezen op het contrast om diepte te creëren in het schilderwerk.

Voorbereiding: voorafgaand aan de opdracht moet je beslissen of het een klassiek of modern grijstintschilderij wordt. Een zwartwit foto voor een moderne variant moet je zelf meenemen en voor de klassieke grisailles zijn meerdere voorbeelden aanwezig.

Aandachtspunten: de opbouw, verhoudingen, contrasten, grijstinten, licht en schaduwen.


week 6   Technieken van de oude meesters

Veel van de hedendaagse schildertechnieken zijn terug te voeren op eeuwenoude, vaak simpele vondsten die grote veranderingen teweeg brachten in de schilderkunst. In deze les nemen we een paar ‘maestro’s’ uit het verleden onder de loep en kijken we wat hun bijdrage is geweest.

Doel van de opdracht: kennismaken met de ‘trucjes’ die in de loop van de eeuwen bedacht zijn om schilderijen nog realistischer te laten lijken of om het schilderproces efficiënter maken.

Voorbereiding: voor deze opdracht kun je een studiepaneel of eenvoudig doek meenemen van ongeveer 30 x 40 cm en je verf en penselen.

Aandachtspunten: materialen, sfumato, transparantie, chemie, opbouw.


week 7   Motieven & Tesselatie

Motieven hebben grote raakvlakken met de kunst en vormen ook wel een onderdeel in sommige schilderijen. Tesselatie draait om vormen en vlakken en de herhaling daarvan. In deze les geef ik jullie de handvatten hoe je dit toepast.

Doel van de opdracht: een klein uitstapje naar de toegepaste kunst. Even alleen maar nadenken over kleuren en toevallig ontstane vormen.

Voorbereiding: Zorg dat je voor deze opdracht een vierkant paneeltje mee hebt of een rechthoekig paneeltje waar een vierkant op is afgetekend.

Aandachtspunten: netjes en precies werken, kleur en het ‘vrij associëren’.


week 8  Voorjaarsvakantie – schilderschool gesloten


week 9 tot en met 25 (*)    Het portret

Dit is de ‘grote’ opdracht van het jaar. De 14 lessen (ofwel 35 uur) gebruiken we om vanaf de basis een portret op te zetten. Ieder in zijn eigen techniek en stijl. Ik help je in alle fases van het werk met tips en inzichten zodat er een goed lijkend portret ontstaat. Tijdens de lessen zullen klassikaal onderdelen besproken worden en mooie voorbeelden te zien zijn.

 

Doel van de opdracht: Het maken van een mooi realistisch portret. En daarbij jezelf de technieken eigen te maken die daarvoor nodig zijn.

Voorbereiding: Zorg dat je een mooie foto vindt om naar te werken! In week 6 zullen we daar aandacht aan besteden ter voorbereiding van de opdracht.

Aandachtspunten: verlooptinten, huidskleur, verhoudingen, reflexen, het spotlight effect, de techniek sfumato, focus door contrast en focus door hooglichten.


Eindejaarstentoonstelling

Als alles dit jaar volgens plan verloopt, hebben we eind juni weer de eindejaarstentoonstelling in het atelier en zullen alle portretten worden tentoongesteld!

Juli en augustus  Zomersluiting – schilderschool gesloten / geen incasso

*week 17 & 18  Meivakantie – schilderschool gesloten